White small female. DOB 9/16 $4500

White females DOB 10/1 $4500 each